Samenwerkwijze Regio Oss

Regionaal channel

Meld- en adviespunt Zorg en Overlast

Meld- en adviespunt Zorg en Overlast

Centrumgemeente Oss heeft in navolging van landelijk beleid een nieuw meldpunt voor zorg- en overlastmeldingen. Het meld- en adviespunt zorg en overlast, ondergebracht in SMO het Verdihuis is bereikbaar op nummer 0850203451. Het meldpunt omvat drie subteams, te weten, het maatschappelijke interventie- en consultatieteam (MICT), het bemoeizorgteam en het team verkennend onderzoek Wet Verplichte GGZ (WVGGZ).