Samenwerkwijze Regio Oss

Regionaal channel

Te vinden in dit channel:

Vraag

21 juli 2020
Bewaren
Wijkaanjager

“Terugkoppeling tafel Evaluatie op procesniveau:”

GGZ verpleegkundig specialist

- We willen graag casussen evalueren op procesniveau om van te leren, en om de kwaliteit van het proces te borgen

- We willen dit doen in de leersessie een vaste tafel, met in ieder geval een kerngroep, met wisselende inbreng.

- We willen ook trouw blijven aan het evalueren van de inhoud samen met de inwoner,

- We kunnen onderzoeken hoe evaluaties na MDO’s nu lopen, en of deze voldoende uitgevoerd en teruggekoppeld worden.

- We kunnen een leergeschiedenis bijhouden, digitaal via SWWOSS.

- We hebben een passende methodiek/format nodig voor deze evaluaties.

- We hebben inbrengers nodig vanuit onze praktijk.

- Oscar zoekt een passende methodiek en brengt dit de volgende evaluatietafel in, Dirk zal deze inplannen.