Samenwerkwijze Regio Oss

Regionaal channel

Vraag & Antwoord

Uitgelicht

Voor een kwetsbare jongedame (18 jaar, Somalisch en woonachtig in Lith) vraag ik me af of er iemand uit de...

Jongedame zit op t Hub en heeft stage bij IBN tot eind juli 2021. Tot die tijd heeft ze leerlingenvervoer van Lith naar Oss. M.i.v. 1 augustus 2021 krijgt ze hoogstwaarschijnlijk een arbeidsovereenkomst, maar dan is er geen leerlingenvervoer meer en moet zij eigen vervoer zien te regelen van Lith naar...

Voor regio Oss. Wie zoekt ondersteuning voor familieleden van een cliënt die een poging tot zelfdoding heeft...

In Oss start op 22 juni 2021 een ondersteuningsgroep voor familie en naasten, vooraf is er een kennismakingsgesprek voor aanmelden en informatie: m.naus@indigobrabant.nl

Zie ook tijdlijn voor uitgebreide informatie!

wat zijn jullie ervaringen betreft hulp bij administratie en geldzaken.

Goedemiddag,

Van één van de beleidsmedewerkers van de gemeente Oss heb ik de vraag gekregen om terugkoppeling te geven van ervaringen in de wijk met hulp bij administratie en geldzaken.

Wat is er, wat mis je en wat zijn je ervaringen? Graag hoor ik zoveel mogelijk feedback zodat ik dit kan...

Vervoerspobleem, wie heeft de gouden tip?
Moeder zoekt naar mogelijkheden om haar zoon van 7 te brengen en halen...

Valyspas is aangevraagd en ontvangen, maar nu stuit moeder op het feit dat ze 5 kwartier moet wachten voordat de taxi hen weer naar huis kan/mag vervoeren. Procedure is dat er volgens Valys minimaal 5 kwartier tussen de heen- en terugreis moet zitten.

Wie weet er een mogelijkheid om dit...

Wie kent er in de omgeving van Oss een kleinschalige organisatie die behandeling kan bieden op gebied van 'emotie...

Gaat om volwassen vrouw met LVB.  Stevig is een mogelijkheid, maar liever iets meer kleinschalig. Alleen behandeling emotie regulatie is hulpvraag. 

Bij welke organisatie in Oss, kan ik terecht voor een budget coach voor een jongeren van 20 jaar met verlengde...

Jongen wordt in oktober 21 en het pleegzorg stopt. Hij zit op school en heeft een bijbaantje. Is nu op zoek naar een woonruimte met ambulante begeleiding. Hij heeft per direct een budgetcoach nodig om hem te leren budgetteren en ook om te voorkomen dat de schulden erger worden.

Waar kan ik iemand vinden die ouders onafhankelijk van de gemeente kunnen bijpraten over wat voor hen het beste is?

Dochter heeft sinds kort dwarslesie waardoor zij noodzakelijker wijs van een rolstoel gebruik moet maken misschien wel van een electrische. In het gesprek wat zij hadden voorbereid met hun ergotherapeute en werd gevoerd met WMO medewerkers van de gemeente werd door de gemeente aangegeven binnen een maand...

Is er in Oss een gezamenlijk aanbod voor mensen die tussen wal en schip vallen tijdens Corona?

Als poh ggz kom ik steeds meer mensen tegen die last hebben van de corona-maatregelen. Dat zullen jullie waarschijnlijk ook ervaren. Jongeren die zich somber voelen of weinig kunnen met online leren, ouderen die eenzaam zijn, mensen die al wat banger zijn en nu zich behoorlijk of helemaal...

Wie kan ons informatie geven over eenzaamheid in de wijk, wie houdt zich daarmee bezig en wil ons hierbij helpen?

Wij zijn Guusje, Sanne en Iris. Wij zijn 3 studenten van de Avans in Den Bosch en vanuit onze leergemeenschap zijn wij aangesloten bij de leersessies van Proeftuin de Ruwaard. Wij hebben zelf al wat onderzoek verricht over de wijk en wat er speelt in de wijk. Wij hebben gehoord dat eenzaamheid een groot...

Een dame bij ons in zorg wil graag haar wensen laten vastleggen over wat er met haar bezittingen en financiën...

Mw. is ongeneeslijk ziek en heeft geen familie die voor haar deze zaken kunnen regelen na haar overlijden. Ze zou het vervelend vinden als alles wat ze heeft ( geld en bezittingen) zou worden weggegooid of op de grote hoop terecht zou komen.

Mw. zou het fijn vinden om deze zorgen uit handen te...

ROC De Leijgraaf in Oss is druk bezig met een alternatief BPV programma op te zetten voor studenten Helpende Zorg &...

Studenten met als opleiding Helpende Zorg & Welzijn, ICT of Facilitaire dienstverlening willen graag aan de bak en staan klaar om extra handen te bieden. Ben jij diegene die ons kan helpen om studenten op kort termijn wellicht een BPV plek aan te bieden of samen te kijken welke alternatieve mogelijkheden...

Kent iemand een initiatief waar een jongen van 14 jaar contacten op kan doen, en eventueel vrienden kan maken?

Deze jongen van 14 jaar oud valt nu sociaal gezien tussen wal en schip vanwege NAH. Het kan ook zijn dat er iemand is die hetzelfde verzoek heeft, zou mooi zijn als deze dan met elkaar in contact kunnen komen.

Hoe zorgen we ervoor dat er geen wildgroei komt aan Corona-aanbod? En wat gebeurt er al in jouw organisatie of wijk?

Er is veel animo voor het opzetten van Corona-gerelateerde zorg zoals praatgroepen of fysieke ondersteuning. We willen dit graag in beeld brengen om voor de inwoners een duidelijk aanbod te hebben. Zodat de inwoners niet, zoals je wel eens hoort, 'door de bomen het bos niet meer kunnen zien'. Samenwerking...

Welke rol hebben sociaal werkers in het nazorg traject van een (ex)-verslaafde?

Voor mijn opleiding doe ik onderzoek naar deze vraag. Nu ben ik benieuwd, wat is jullie beroep en op wat voor een manier dragen jullie bij aan de nazorg van ex verslaafde. Het kan ook zijn dat je verwijst naar derde partij of zelf juist behandelt. Ik ben erg benieuwd.

 

Wat is uw ervaring als sociaal werker in het ondersteunen van mensen met depressies (behandeling, begeleiding,...

Voor mijn studie (opleiding Social Work) doe ik onderzoek naar het sociaal werk en mensen met een depressiestoornis. Mijn onderzoeksvraag luidt dan ook: Wat betekent het sociaal werk voor mensen met een depressie? Ik ben geïntereseerd naar welke functies betrokken zijn en de verhalen van sociaal...

Wat zijn jouw ervaringen (begeleiding, behandeling, ondersteuning van netwerk etc.) als sociaal werker met mensen...

Voor de opleiding Social Work doe ik onderzoek naar wat sociaal werkers kunnen betekenen voor mensen met een angststoornis. Ik ben ook geïnteresseerd in welke functies sociaal werkers hierbij kunnen vervullen en hoe sociaal werkers de mogelijkheden ervaren om in het werkveld te werken met mensen...

Ik ben op zoek naar ervaringen en bestaande manieren om het regionale zorgaanbod goed op de kaart te zetten. Kan jij...

Ggz instellingen gaan steeds meer samenwerken met huisartsen en andere hulpverleners. Bij GGz Breburg ben ik als communicatieadviseur betrokken bij het programma 'Reis van de client'. GGz Breburg neemt de hele ‘reis’ van de cliënt onder de loep om deze op verschillende punten te verbeteren. Doel is...

Wie heeft er een voorbeeld van een Businessplan voor een Sociale Onderneming?

Na jarenlange ervaring als touroperator en strateeg in de toeristische sector, ben ik nu van plan om een sociaal onderneming te starten.

De organisatie zet zich in voor het welzijn van statushouders. Wanneer zij een verblijfsvergunning hebben ontvangen, hebben zij ook het recht op een stabiel leven in...

Wie heeft of kent een goede oplossing om vrijwilligers AVG proof trajecten te laten registreren in systemen van...

Wij gaan starten met een pilot waarbij informele clientondersteuners bij voorkeur zelf dossiers kunnen bijhouden en vastleggen in registratiesysteem. We zoeken naar mogelijkheden buitenom ons bestaande systeem (aanpassing is duur), dus zijn er applicaties o.i.d. die hier geschikt voor zijn en ook voldoen...

Zijn er goede voorbeelden van een Europese aanpak voor nieuwkomers ("vluchtelingen & asielzoekers") rondom...

Hiermee bedoel ik specifiek een aanpak die in meerdere Europese landen werkt, bij voorkeur veel nieuwkomers bereikt en bewezen impact maakt. 

Er zijn veel programma s om nieuwkomers te helpen en veel fondsen die Europese projecten ondersteunen. Vaak zie ik dan projecten die zullen leiden tot...

Hoe is de samenwerking georganiseerd tussen het sociaal- en medisch domein binnen uw gemeente? Is hiervoor...

In Breda is gestart met "Verbindingsprofessionals JGZ" die de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein gaan versterken. Voor het goed inrichten van deze functie ben ik op zoek naar ervaringen uit het land.

Welke elementen zijn van belang bij het neerzetten (en behouden) van een goede samenwerking tussen zorg & welzijn,...

Bij het implementeren van Welzijn Op Recept is het belangrijk dat er vanaf het begin wordt geïnvesteerd in de samenwerking. Het is hierbij van belang dat men elkaars professionele werkwijzen leert kennen, maar elkaar vooral ook op persoonlijk vlak leert kennen. Ik ben benieuwd naar praktijk gerelateerde...

Hoe geven organisaties zoals Centrum Jeugd & Gezin de aanpak rondom cliëntenraadpleging vorm ? En hoe ziet die...

Voor een Centrum Jeugd en Gezin ben ik bezig met een project rondom cliëntenraadpleging. We zijn erg nieuwsgierig naar wat andere CJG’s en soortgelijke organisaties doen op het gebied van cliëntenraadpleging en hoe zij dat structureel ingeregeld hebben. Kunnen jullie iets delen over de aanpak van...

Kent iemand een goede training op het gebied van Lean Start-up, maar dan gericht op het sociale domein? Evt. in...

Het lijkt me zo mooi om de kennis vanuit Lean Start up (en design thinking) toe te kunnen passen bij het bedenken en doorontwikkelen van diensten binnen het welzijnswerk. Geen dichtgetimmerde plannen meer, maar werken met een basis prototype voor een dienst of project en gaandeweg bijstellen. Hoe pas je...

Wat helpt jou om de verhalen van inwoners op de juiste plek te krijgen en bespreekbaar te maken in de organisatie of...

Sociaal werkers zijn bij uitstek de verbinding tussen de praktijk en het beleid. Sociaal werkers kunnen beleid sturen door de verhalen van de inwoners terug te koppelen aan beleidsmakers. Dat kan zijn in de eigen organisaties, aan gemeentelijk beleidstafels, of zelfs op landelijk niveau. Ik ben benieuwd...

Wie heeft er een tip voor een handige systematiek om pgb-tarieven Jeugdwet te bepalen?

Een koppeling met Zin-tarieven heeft niet de voorkeur vanwege het lastige omrekenen naar uurtarief pgb. Heeft iemand goede ervaringen? Ik hoor ze graag!

Wie heeft er een goed, lokaal voorbeeld waarin professionals uit zorg en welzijn structureel de sociale problematiek...

Ik ben benieuwd wie er in staat is geweest structureel een positie te creëren (en financieren) tussen de domeinen zorg en welzijn. Een positie die de brugfunctie mag zijn tussen de sociale problematiek, waaronder eenzaamheid, en de medische kant waar deze problematiek vaak als eerst gesignaleerd wordt....

In het kader van Vakkundig aan het Werk 2, investeert ZonMw in de mogelijke komst van een nieuwe Kennisplaats Werk...

Regioplan is door ZonMw gevraagd te onderzoeken of en welke behoefte er is aan een Kennisplaats Werk & Inkomen, en hoe deze eruit moet zien: Welke organisaties moeten de Kennisplaats gaan trekken? Onder welke voorwaarden wordt het een succes?

We nodigen professionals, teamleiders en lokale...

Wie heeft er tips voor een prikkelarme omgeving voor een vrouw met ASS?

Samen met een klant van mij in de Haarlemmermeer ben ik op zoek naar een passende woonplek. Vanwege haar autisme heeft ze veel last van de prikkels van haar omgeving. We zoeken nu een woonplek waarbij ze minder last heeft van de prikkels van haar omgeving. Dus een rustige omgeving en bij voorkeur een...

Hoe komen de meldingen over personen met verward gedrag die bij de politie binnenkomen, in jouw gemeente bij de...

Ik merk heel vaak dat deze mensen (die ik liever 'mensen die gedoe geven' noem) vaker in aanraking komen met de politie. Hun behandelaren of andere hulpverleners hebben eigenlijk geen weet van wat die personen doen en hoe ze bij de politie in beeld zijn. Ik zou die twee werelden graag wat dichter bij...

Moet het Sociaal Cultureel Werk wel onder de Wmo vallen? Binnen onze gemeente wordt het Sociaal Cultureel Werk...

Ik stoei met de gedachte dat ik misschien zelf wel ouderwets denk... Ben benieuwd naar jullie kijk hierop!

Oproep: Laten we vragen en problemen verzamelen waar we tegenaan lopen tijdens de Coronacrisis. Welke hulp blijft...

Welke problemen ontstaan er nu de (schuld)hulpverlening noodgedwongen op afstand plaatsvindt? En welke maatregelen moeten we nemen om de schade (nu en de toekomst) te beperken?

Veel problemen of hulpvragen van een cliënt komen pas naar boven tijdens een bezoek of spreekuur. Hulpverlening komt door de...

Waar lopen jullie als gemeente of aanbieder tegenaan als het gaat om kwaliteit in de jeugdhulp? En wat zijn goede...

Ik ben heel benieuwd naar julie input. Ook zoek ik twee regio’s/gemeenten die in een try-out mee willen doen aan een nieuwe workshop Kwaliteit. Deze workshop is ontwikkeld door het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Bij voorkeur verzorgen we deze workshop voor de hele keten:...

Zijn er voorbeelden hoe je in de verantwoording aan de opdrachtgever een sturingsmatrix/indicatoren benoemd? Hoe...

Binnenkort gaan we aan de slag om met de gemeente een sturingsmatrix vast te stellen. Hiervoor geven we input aan de indicatoren, die gebruikt worden om resultaten te meten/vertellen. Onze gemeente wil vanuit de visie van Positieve Gezondheid werken/laten werken. Eerder gebruikte we zelf omschreven...

Welke mogelijkheden zijn er in jouw werk om kunst en cultuur te verbinden met zorg en welzijn?

Vanuit het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) zetten we ons breed in om kunst en cultuur met verschillende domeinen te verbinden, dus ook met zorg en welzijn. Ik ben benieuwd welke mogelijkheden jij hier in ziet. Welke samenwerking is er nu al? Welke voorbeelden wil je met...

Wie heeft er voor onderaannemerschap bij inzet van de jeugdhulp voorbeelden van landelijke afspraken of...

Hoe bepaal je wie de hoofdaanbieder en onderaannemer is? Wie kan dit bepalen? Is er de mogelijkheid tot weigering van aanbieders tot onderaannemerschap?

Deze vragen spelen vaker, en de noodzaak werd duidelijk bij een specifieke casus. De gemeente wenst onderaannemingsovereenkomst als...