Samenwerkwijze Regio Oss

Regionaal channel

Te vinden in dit channel:

Vraag

7 mei 2020
Bewaren
Wijkaanjager

“Draag je onderwerp of vraag aan, heel graag!”

Sociaalwerker/ouderenadviseur

Vanochtend sprak ik een ouder echtpaar en ik kwam er gaande het gesprek achter dat meneer, sinds het begin van de corona tijd, niet meer gedoucht wordt door de zorgaanbieder. Enerzijds wil het echtpaar niet tot last zijn ("de zusters hebben het al zo druk") maar anderzijds geeft mevrouw ook aan dat dit niet te lang moet gaan duren.
Zo heb ik gedurende deze week gemerkt dat er door zorgaanbieders verschillend omgegaan wordt met de zorg die zij leveren aan hun cliënt.
Ik vraag me af: hoe gaan verschillende zorgaanbieders in de Ruwaard om met de maatregelen die zijn getroffen, rondom het coronavirus, richting hun cliënten?

Sociaal Werker

GROEP ROBERT

WAT ZIJN JE ERVARINGEN BIJ HET ORGANISEREN VAN EEN MDO ?


Subvragen:
- Waar vind jij dat een MDO aan moet voldoen ?
- Wat verwacht je van de burger ?
- Wat verwacht je van de genodigden, zijn genodigden op de hoogte wat er van hem/haar wordt verwacht als ze uitgenodigd worden voor een MDO ?
- Als je zelf wordt uitgenodigd als expertise bij een MDO, wat valt je dan op ?
- Kun je bij het organiseren van een MDO elke gewenste expertise aan tafel krijgen. Welke expertise mis je ?
- Wat zijn de belemmeringen om deze expertise aan tafel te krijgen (bij jou of bij de ander) en wat denk je dat er nodig is om deze expertise wel aan tafel te krijgen ?

Adviseur

Hoe zou het Leerhuis kunnen helpen bij …
… het oplossen van een hulpvraag van een inwoner?
… het samenwerken?
… het van en met elkaar leren?

Coordinator

Ons Huis van de Wijk wil graag weer stap voor stap open.
Ik heb een Corona protocol samen met het kernteam (Diny, Herman, Zahide en Trudy) opgesteld.
Willen jullie daar met mij naar kijken?